Dosa-dosa Yang Dianggap Biasa Archive

30 MENCURI

30 MENCURI Allah Ta’ala berfirman, “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan
Read More

27 BAI

27 BAI’UN NAJISY Bai’un Najisy yaitu menaikkan tawaran harga barang, tetapi ia tidak bermaksud membelinya, untuk menipu orang lain yang ingin membeli sehingga ia mau menaikkan tawaran harga
Read More

25 MAKAN UANG RIBA

25 MAKAN UANG RIBA Dalam Kitab suci-Nya Al-Qur’an, Allah tidak pernah memaklumkan perang kepada seseorang kecuali kepada pemakan riba. Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah
Read More