Luasnya Kasih Sayang dan Ampunan Allah


Katakanlah:

“Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri,

janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.

Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

(Az-Zumar (Rombongan-Rombongan) Ayat 53)

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *