Kedahsyatan Al-Qur?an

Kedahsyatan Al-Qur?an

Abdulah Saleh Hadrami

Allah Ta?ala berfirman: ?Kalau sekiranya Kami menurunkan Al-Qur?an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.?
(Surat 59 Al-Hasyr (Pengusiran) Ayat 21)

Kandungan Ayat:

– Ayat ini adalah seruan untuk seluruh manusia tanpa pandang agama, suku, ras, warna kulit dan bangsa.
– Al-Qur?an adalah kitab suci yang agung dan dan tinggi kedudukannya.
– Diantara kandungan Al-Qur?an adalah perintah, larangan, janji, ancaman dan nasehat-nasehat.
– Gunung yang keras dan kaku apabila memahami dan menghayati Al-Qur?an pasti tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah.
– Mengapa kita tidak pernah tunduk dan takut kepada Allah? Padahal kita membaca dan memahami Al-Qur?an ?!.
– Al-Qur?an adalah baik, cocok dan sesuai untuk di amalkan dan di terapkan kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja.
– Kita harus selalu memikirkan dan mentadabburi setiap perumpamaan yang ada dalam Al-Qur?an agar kita dapat membuka perbendaharaan-perbendaharaan ilmu yang terkandung di dalamnya.
– Tiada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dari pada memikirkan, menghayati, memahami dan mentadabburi makna-makna Al-Qur?an.
– Wajib atas kita semua untuk mempelajari dan memahami Al-Qur?an agar dapat mengambil manfaat darinya sehingga kita menjadi hamba yang tunduk dan takut kepada Allah.

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.