Wahai Manusia!!! (24 dari 40)

Perumpamaan Orang Yang Menyekutukan Allah

Allah –Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat-pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah.

Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”

(Surat 22 Al-Hajj (Ibadah Haji) Ayat 73-74)

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *